สำนักสอบสวน 2 ลงพื้นที่แสวงหาข้อเท็จจริง ณ จังหวัดเพชรบุรี

สำนักสอบสวน 2 ลงพื้นที่แสวงหาข้อเท็จจริง ณ จังหวัดเพชรบุรี

         วันนี้ (17 กุมภาพันธ์ 2564) นายสิริน ชาวเพ็ชรดี ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 2 และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ลงพื้นที่แสวงหาข้อเท็จจริงร่วมกับนายฉันชัย เดชณัฐวุฒิ เจ้าพนักงานที่ดิน จังหวัดเพชรบุรี สาขาเขาย้อย กรณี สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี สาขาเขาย้อย รังวัดสอบเขตที่ดินของประชาชน ไม่ตรงตามหน้าโฉนดที่ดินเป็นเหตุให้ประชาชนได้รับความเสียหาย


Create 17 February 2021 | Update 17 February 2021