รองเลขาธิการฯ ลงพื้นที่เพื่อเร่งรัดติดตามการย้ายซากรถยนต์ที่จอดทิ้งไว้บนถนนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร

รองเลขาธิการฯ ลงพื้นที่เพื่อเร่งรัดติดตามการย้ายซากรถยนต์ที่จอดทิ้งไว้บนถนนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร

        วันนี้ (19 กุมภาพันธ์ 2564) นายวทัญญู ทิพยมณฑา รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักสอบสวน 4 ประกอบด้วย นางสาวนพเก้า ศรีวัฒนพงษ์ เจ้าหน้าที่สอบสวนชำนาญการพิเศษ นางสาวอนัญชนาเรืองศรี เจ้าหน้าที่สอบสวนชำนาญการ นายภูมิคณิสร์ เจียมอนุกูลกิจ เจ้าหน้าที่สอบสวนปฏิบัติการ ลงพื้นที่เพื่อเร่งรัดติดตามการย้ายซากรถยนต์ที่จอดทิ้งไว้บนถนนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร โดยมี นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมคณะสำนักเทศกิจ สำนักงานเขตสวนหลวง กองโรงงานช่างกล สำนักการคลัง กทม. ร่วมกันเคลื่อนย้ายซากรถยนต์ภายในซอยพัฒนาการ 38 เขตสวนหลวงจำนวน ซึ่งเขตสวนหลวงได้ตรวจสอบติดตามเจ้าของรถและตรวจสอบผู้ครอบครองรถจากฐานข้อมูลกรมการขนส่งทางบกแล้วไม่พบเจ้าของ จึงติดประกาศสำนักงานเขตสวนหลวงให้เคลื่อนย้ายซากรถยนต์ภายใน 15 วัน ซึ่งบัดนี้เกินกำหนดแล้ว จึงได้ประสานรถยกจากกองโรงงานช่างกล เพื่อนำซากรถยนต์ไปเก็บ ณ สถานที่เก็บของกลาง
เขตหนองแขม เป็นการชั่วคราว เพื่อรอเจ้าของมารับคืนหรือขายทอดตลาดแล้วแต่กรณี


Create 19 February 2021 | Update 19 February 2021