สอบสวน 2 ลงพื้นที่แสวงหาข้อเท็จจริง ณ จังหวัดเพชรบุรี

สอบสวน 2 ลงพื้นที่แสวงหาข้อเท็จจริง ณ จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 นายสิริน ชาวเพ็ชรดี ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 2 และคณะเจ้าหน้าที่ได้ประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกับนายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมืองเพชรบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลสำมะโรง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรณีมีผู้ร้องเรียนว่า สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรีรังวัดทางสาธารณประโยชน์ไม่ถูกต้องทำให้ทางสาธารณประโยชน์แคบลงจนใช้รถยนต์สัญจรไม่ได้ และร้องเรียนว่าบ้านซึ่งตั้งอยู่บริเวณหัวโค้งของทางสาธารณประโยชน์ดังกล่าวสร้างรุกล้ำทางสาธารณประโยชน์ และมีการต่อเติมโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย จากการประชุมปรากฏว่าประเด็นเรื่องการรังวัดทางสาธารณประโยชน์ยังมีข้อเท็จจริงที่เข้าใจไม่ตรงกัน ทางสำนักงานที่ดินและองค์การบริหารส่วนตำบลสำมะโรง จึงได้เสนอแนวทางแก้ปัญหาในเบื้องต้นโดยจะทำการขึงเชือกตามแนวทาง และจะทดลองขับรถยนต์เข้าไปตามทาง หากรถเข้าไปได้จะทำการเทปูนเพื่อทำถนนคอนกรีตต่อไป

จากนั้น นายสิริน  ชาวเพ็ชรดี ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 2 และคณะเจ้าหน้าที่ ได้ประชุมและติดตามการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนกรณีปัญหาผลกระทบจากการดำเนินการโครงการบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำเพชรบุรีตอนล่างอันเนื่องจากพระราชดำริทำให้สภาพถนนบริเวณคลองระบายน้ำสาย 3 แยกขวา (กระจับ) และคลองระบายน้ำ D 9  ชำรุด ส่งผลให้ประชาชนสัญจรไม่สะดวก ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายสันต์ จรเจริญ หัวหน้าโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมชี้แจงข้อเท็จจริงและนำลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพถนนซึ่งจากการรับฟังข้อเท็จจริงพบว่า ปัจจุบันโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรีได้ดำเนินการก่อสร้างโครงการและปรับปรุงสถาพถนนในบริเวณที่มีการร้องเรียนเรียบร้อยแล้วส่งผลให้ประชาชนสามารถสัญจรได้อย่างสะดวก


Create 19 February 2021 | Update 19 February 2021