สทส. จัดอบรม ในหัวข้อ ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐระดับหน่วยงาน

สทส. จัดอบรม ในหัวข้อ ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐระดับหน่วยงาน

      วันนี้ (22 กุมภาพันธ์ 2564) ณ ห้องประชุม 902 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายวทัญญู ทิพยมณฑา รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรม ในหัวข้อ “ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐระดับหน่วยงาน” ให้กับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน โดยมี ดร.มนต์ศักดิ์ โซ่เจริญธรรม ผู้อำนวยการฝ่ายเดตาโซลูชันส์ภาครัฐ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย


Create 22 February 2021 | Update 22 February 2021