สผผ. ร่วมงานวันสิทธิมนุษยชนสากล 10 ธันวาคม ประจำปี 2563

สผผ. ร่วมงานวันสิทธิมนุษยชนสากล 10 ธันวาคม ประจำปี 2563

          วันนี้ (23 กุมภาพันธ์ 2564) ณ ห้องวายุภักษ์ ชั้น 5 โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ นายวทัญญู ทิพยมณฑา รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าร่วมงานวันสิทธิมนุษยชนสากล 10 ธันวาคม ประจำปี 2563 ซึ่งภายในงานดังกล่าวมีจัดกิจกรรมประกอบด้วย การปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “เพราะชีวิต คือ สิทธิมนุษยชน” การจัดเวทีเสวนาทางวิชาการ การมอบรางวัลผู้ชนะการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา การมอบรางวัลบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2563 และการจัดนิทรรศการ


Create 23 February 2021 | Update 25 February 2021