ผู้ตรวจการแผ่นดิน ลงพื้นที่เร่งติดตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจน ณ จังหวัดกาฬสินธุ์

ผู้ตรวจการแผ่นดิน ลงพื้นที่เร่งติดตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจน ณ จังหวัดกาฬสินธุ์

วันนี้ (24 กุมภาพันธ์ 2564)  ณ ห้องประชุมดอกพยอม  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์  นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยพันตำรวจโท กีรป กฤตธีรานนท์ เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายชวลิต ธูปตาก้อง ที่ปรึกษาผู้ตรวจการแผ่นดิน นายทิฆัมพร ยะลา ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบหน้าที่ของรัฐ และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมติดตามความคืบหน้า พร้อมประชุมชี้แจงโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ (ม.3) ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการรับสมัครนักเรียนเข้าฝึกอบรม พร้อมทั้งนำนักเรียนกลุ่มเป้าหมายชมอาคารปฏิบัติงานในสาขาต่างๆ และกิจกรรมให้ความรู้ในสาขาอาชีพที่จะเปิดการฝึกอบรม ก่อนข้าสู่ตลาดแรงงานในฐานะแรงงานฝีมือ เพื่อมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของตนเองและครอบครัว และเป็นกำลังหลักในตลาดแรงงานฝีมือ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งรากฐานสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจไทยต่อไป
 


Create 25 February 2021 | Update 25 February 2021