สผผ. เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์เนื่องใน “วันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน” ประจำปี พ.ศ.2567

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2567 นายวทัญญู ทิพยมณฑา รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายจักริน กระแสมุข รักษาการผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 4 และคณะ เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์เนื่องใน “วันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน” ประจำปี พ.ศ.2567 ซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะเลขานุการคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน เป็นหน่วยหลักในการจัดงาน ซึ่งในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้สืบเนื่องจากที่คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้วันที่ 21 มกราคม ของทุกปี เป็นวันปลอดภัยของผู้ใช้ถนน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ณ ลาน วิคตอรี่พอยท์ เกาะพญาไท อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

ในการนี้ นายวทัญญู ทิพยมณฑา รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นผู้แทนผู้ตรวจการแผ่นดิน (นายทรงศัก สายเชื้อ)ได้ขึ้นเวทีเสวนาร่วมกับนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย ประธานคณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนน วุฒิสภา ผู้แทนจาก กรุงเทพมหานคร ผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ในหัวข้อ “ประชาชนจะมีส่วนร่วมในการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนได้อย่างไร” จากนั้นได้ร่วมเดินขบวนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่สัญจรไปมา เพื่อแสดงสัญลักษณ์ให้ผู้ขับรถหยุดรถให้คนข้ามถนน