สส.3 ลงพื้นที่แสวงหาข้อเท็จจริง ณ จังหวัดสุโขทัย

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 15.00 น. นายสิริน ชาวเพ็ชรดี ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 3 พร้อมด้วยนางนวรัตน์  สถาพรนานนท์ ผู้อำนวยการส่วนสอบสวน 2 สำนักสอบสวน 3 และคณะ ลงพื้นที่แสวงหาข้อเท็จจริงเพื่อประกอบการพิจารณากรณีมีผู้ร้องเรียนว่า สำนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย สาขาศรีสำโรง รังวัดตรวจสอบทางสาธารณประโยชน์บริเวณหมู่ที่ 1 ตำบลวังทอง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย โดยผู้ร้องเรียนซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินแปลงข้างเคียงไม่ได้ร่วมระวังชี้และรับรองแนวเขต และกรณีร้องเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลวังทองนำชี้แนวเขตทางสาธารณประโยชน์รุกล้ำที่ดินรวมถึงมีพฤติการณ์บุกรุกที่ดินของผู้ร้องเรียน  ซึ่งในการลงพื้นที่ดังกล่าว สำนักสอบสวน 3 ได้รับฟังข้อเท็จจริงในเบื้องต้นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและได้รับฟังสภาพปัญหาความเดือดร้อนจากผู้ร้องเรียน โดยปรากฎข้อเท็จจริงเพิ่มเติมว่า กรณีที่พิพาทสำนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัยได้ส่งช่างรังวัดมาดำเนินการรังวัดสอบเขตที่ดินของผู้ร้องเรียนจำนวน 5 แปลง เพื่อให้ความปรากฎเป็นที่แน่ชัดว่าแนวเขตที่ดินของผู้ร้องเรียนมีเพียงใด ทั้งนี้ สำนักสอบสวน3 จะนำข้อเท็จจริงที่ได้ไปประกอบการประชุมหารือร่วมกับหน่วยงาน ณ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ในวันที่ 16 มีนาคม 2566 เพื่อแก้ไขความเดือดร้อนให้แก่ผู้ร้องเรียนต่อไป