การบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “Cyber Mindset for Digital life 2023”

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566 ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและสำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ จัดบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “Cyber Mindset for Digital life 2023” แก่ผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน โดยมี ดร.ปริญญา หอมเอนก กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ในคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้

ในการนี้ พันตำรวจโท กีรป กฤตธีรานนท์ เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวในพิธีเปิด และมีนายวทัญญ ทิพยมณฑา รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพร้อมมอบของที่ระลึกให้กับวิทยากรในครั้งนี้ด้วย