พิธีพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรเนื่องในงานเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

     เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 07.30 . ณ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และนางนราพร จันทร์โอชา ภริยา เป็นประธานในพิธีพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรเนื่องในงานเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

 ในการนี้ นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้เข้าร่วมในพิธีดังกล่าวด้วย