พิธีมอบรางวัลชนะเลิศพระราชทานจาก สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และมอบรางวัล Ombudsman Awards 2022 และ Young Ombudsman Awards ประจำปี 2565 และสัมมนาวิชาการผู้ตรวจการแผ่นดินประจำปี พ.ศ. 2566

พิธีมอบรางวัลชนะเลิศพระราชทานจาก สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และมอบรางวัล Ombudsman Awards 2022 และ Young Ombudsman Awards ประจำปี 2565 และสัมมนาวิชาการผู้ตรวจการแผ่นดินประจำปี พ.ศ. 2566