สส.4 ลงพื้นที่บริเวณตลาดมูโนะ ตำบลมูโนะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส เพื่อตรวจสอบสภาพบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายและรับฟังปัญหาจากราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์โกดังพลุระเบิด

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2566 นายจักริน กระแสมุข ผู้อำนวยการส่วนสอบสวน 1 และร้อยตำรวจตรี พงศกร มีพันธุ์ ผู้อำนวยการส่วนสอบสวน 4 สำนักสอบสวน 4 และคณะ พร้อมด้วยนางสาววิมล หนุรัตน์ หัวหน้าสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ ได้เดินทางลงพื้นที่บริเวณตลาดมูโนะ ตำบลมูโนะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส เพื่อตรวจสอบสภาพบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายและรับฟังปัญหาจากราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์โกดังพลุระเบิด บริเวณบ้านมูโนะ หมู่ที่ 1 ตำบลมูโนะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส เพื่อนำข้อเท็จจริงมาประกอบการพิจารณาวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดินต่อไป