สผผ. เข้าร่วมแสดงความยินดีงานวันคล้ายวันก่อตั้งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปีที่ 31

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2566 ณ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา อาคารรัฐสภา เกียกกาย พันตำรวจโท กีรป กฤตธีรานนท์ เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าร่วมงานวันคล้ายวันก่อตั้งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปีที่ 31 โดยมี นางสาวนภาภรณ์ ใจสัจจะ เลขาธิการวุฒิสภา เป็นผู้แทนรับมอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดี