สสป ลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมออกหน่วยรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ (Mobile Unit) ภายใต้โครงการสืบสานพระราชปณิธาน

วันนี้ (14 กันยายน 2566) สำนักสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยสำนักตรวจสอบเรื่องร้องเรียน สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสำนักบริหารกลาง ลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมออกหน่วยรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ (Mobile Unit) ภายใต้โครงการสืบสานพระราชปณิธาน เพื่อเผยแพร่บทบาท หน้าที่และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน รวมถึงช่องทางการร้องเรียน และให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายแก่ประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ณ ตลาดกลางบ้านเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย