ผู้ตรวจการแผ่นดินประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนแผนการดำเนินงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายชวลิต ธูปตาก้อง ที่ปรึกษาประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายทิฆัมพร ยะลา รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะเจ้าหน้าที่สำนักตรวจสอบหน้าที่ของรัฐ เข้าประชุมร่วมกับนายสมพร ใช้บางยาง ประธานเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน และคณะเจ้าหน้าที่จาก สสส. เพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนแผนการดำเนินงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ