ผู้ตรวจการแผ่นดินถวายแจกันดอกไม้เบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา 8 มกราคม 2567

วันนี้ (8 มกราคม 2567) นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน รองศาสตราจารย์อิสสรีย์ หรรษาจรูญโรจน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน นายทรงศัก สายเชื้อ ผู้ตรวจการแผ่นดิน และพันตำรวจโท กีรป กฤตธีรานนท์ เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ถวายแจกันดอกไม้เบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา 8 มกราคม 2567 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณ ณ อาคารกองงานส่วนพระองค์ 904 ส่วนแยกวังศุโขทัย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร