กิจกรรมรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ ภายใต้โครงการสืบสานพระราชปณิธาน ณ จังหวัดกำแพงเพชร

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2567 นางสาวดารารัตน์โพธิ์อุไร ผู้อำนวยการส่วนสื่อสารองค์กร สำนักสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สำนักสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ สำนักตรวจสอบเรื่องร้องเรียน สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสำนักบริหารกลาง ลงพื้นที่จัดเตรียมงานเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมโครงการสืบสานพระราชปณิธาน ณ จังหวัดกำแพงเพชร พร้อมกันนี้ ได้นำรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน (Mobile Unit) ออกหน่วยให้บริการรับเรื่องร้องเรียน ให้คำปรึกษาปัญหาด้านกฎหมาย ตลอดจนจัดกิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ แก่พี่น้องประชาชน ชาวกำแพงเพชร ณ ตลาดไนท์บาซาร์ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งมีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างคึกคัก กว่า 200 คน และมีผู้เข้ารับบริการช่วยเหลือปรึกษาข้อกฎหมาย จำนวน 5 คน