สบท. จัดกิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตร “พัฒนาขีดสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน” ในหัวข้อ”คุณธรรม  จริยธรรมและธรรมาภิบาลในการปฎิบัติงาน”

วันนี้ (2 กุมภาพันธ์ 2567) เวลา​ 09.00 -​12.00 น. ณ​ ห้องประชุม​ 902 สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ จัดการฝึกอบรมหลักสูตร “พัฒนาขีดสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน” รุ่นที่​ 1​ จำนวน​ 69 คน​ ในหัวข้อ​ “คุณธรรม  จริยธรรมและธรรมาภิบาลในการปฎิบัติงาน” ให้เกียรติบรรยายโดยนายกมลธรรม  วาสบุญมา รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน​ ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวอยู่ภายใต้โครงการ “การพัฒนาศักยภาพ ทักษะ สมรรถนะและขีดความสามารถของบุคลากรในการเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน”