สปอตวีดิทัศน์/สปอตวิทยุ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

สปอตวีดิทัศน์


สปอตวิทยุ

สปอตวิทยุเชิงสารคดี "หน้าที่และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน"
สปอตวิทยุเชิงรายการสัมภาษณ์ "รายการผู้ตรวจการแผ่นดินคลายทุกข์" หน้าที่และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน
สปอตวิทยุเชิงรายการสัมภาษณ์ "รายการผู้ตรวจการแผ่นดินคลายทุกข์" เคล็ดลับของผู้ตรวจการแผ่นดินในการแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้ประสบความสำเร็จ
สปอตวิทยุเชิงรายการสัมภาษณ์ "รายการผู้ตรวจการแผ่นดินคลายทุกข์" บทบาทของผู้ตรวจการแผ่นในการดูแลคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน
สปอตวิทยุเชิงรายการสัมภาษณ์ "รายการผู้ตรวจการแผ่นดินคลายทุกข์"ความเป็นธรรมที่เข้าถึงได้