ประกวดโครงงาน Young Ombudsman Award “อำนวยความเป็นธรรมและความสะดวกให้แก่ประชาชน”

ประกวดโครงงาน Young Ombudsman Award ภายใต้แนวคิด อำนวยความเป็นธรรมและความสะดวกให้แก่ประชาชน

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วม

ประกวดโครงงาน Young Ombudsman Award ภายใต้แนวคิดอำนวยความเป็นธรรมและความสะดวกให้แก่ประชาชน

ชิงถ้วยพระราชทานและเงินรางวัลรวมกว่า 180,000 บาท


สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินขยายระยะเวลาการส่งผลงานเข้าร่วมประกวดภายใต้กิจกรรม Young Ombudsman Award” ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 31 มกราคม 2566