Calendar of Events

จ. จันทร์

อ. อังคาร

พ. พุธ

พฤ. พฤหัส

ศ. ศุกร์

ส. เสาร์

อา. อาทิตย์

1 event,

ลงพื้นที่แสวงหาข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียน สำนักสอบสวน 4 ณ กรุงเทพมหานคร และจังหวัดเพชรบุรี

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

2 events,

ลงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน พร้อมกับถ่ายทำสกู๊ป ณ จ. อุทัยธานี

ลงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน พร้อมกับถ่ายทำสกู๊ป ณ จ. อุทัยธานี กรณีสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ไม่ดำเนินการกับผู้บุกรุกที่ราชพัสดุ ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอหนองฉาง จ. อุทัยธานี และไม่เรียกคืนที่ราชพัสดุดังกล่าว

0 events,

3 events,

ลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีเพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาลิงแสมในบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี (เขาวัง) รวมทั้งติดตามการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

1 event,

สำนักสอบสวน 2 ลงพื้นที่และประชุมหารือเรื่องร้องเรียนในพื้นที่จังหวัดชลบุรี

2 events,

รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และสำนักสอบสวน 2 ลงพื้นที่และประชุมหารือเรื่องร้องเรียนในพื้นที่จังหวัดชลบุรี

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

Calendar powered by The Events Calendar