***เฉพาะเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินที่มีพฤติกรรมประพฤติมิชอบเท่านั้น*** หากต้องการร้องเรียนหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่รัฐทั่วไปกรุณาคลิ๊กที่นี่ >> https://webapp.ombudsman.go.th/omb_ics/