สถิติการให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนทางสายด่วน 1676 และนอกเวลาทำการ