ผู้ตรวจฯ ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมผู้ตรวจการแผ่นดินเคลื่อนที่ร่วมกับกรุงเทพมหานคร ณ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร

     เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2565 รองศาสตราจารย์อิสสรีย์ หรรษาจรูญโรจน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายทรงศัก สายเชื้อ ผู้ตรวจการแผ่นดิน พันตำรวจเอก จิระวุฒิ ตัณฑศรี ที่ปรึกษาผู้ตรวจการแผ่นดิน พันโทกรทิพย์ ดาโรจน์ ที่ปรึกษาผู้ตรวจการแผ่นดิน นางสาวรอยพิมพ์ ถีระวงษ์ ที่ปรึกษาผู้ตรวจการแผ่นดิน นายวทัญญู ทิพยมณฑา รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นางสาวคมขวัญ กาญจนกุญชร รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะ ลงพื้นที่เขตทุ่งครุ ร่วมกับนายสุพรพล หนูครองสิน ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร  นางสาวผาสุข ชาญชัยเชาว์วิวัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตทุ่งครุ  และผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร นำรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ออกหน่วยประชาสัมพันธ์บทบาท หน้าที่และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดินแก่พี่น้องประชาชนพร้อมให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและรับเรื่องร้องเรียน ภายใต้โครงการผู้ตรวจการแผ่นดินเคลื่อนที่ร่วมกับกรุงเทพมหานคร ตลาดใหม่ทุ่งครุ(ประชาอุทิศ 61) เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ

     ซึ่งที่ผ่านมามีเรื่องร้องเรียนในพื้นที่กรุงเทพฯ เข้ามายังผู้ตรวจการแผ่นดินหลายร้อยเรื่อง ซึ่งผู้ตรวจการแผ่นดินแก้ไขปัญหาร่วมกันกับหน่วยงานในสังกัด กทม.อย่างดีมาโดยตลอด แต่เพื่อให้เข้าถึงปัญหาได้ตรงจุดและปัญหานั้นได้รับการแก้ไขโดยรวดเร็วตามขอบเขตหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินจึงร่วมมือกับ กทม.ลงพื้นที่รับฟังปัญหาของคนในชุมชนทั้ง 50 เขต นอกจากนี้ ภายในโครงการดังกล่าว ผู้ตรวจการแผ่นดินและคณะ ยังได้ประชุมหารือรับฟังความคิดเห็นจากผู้นำชุมชนและสมาชิกวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่เขตทุ่งครุอีกด้วย