สส.4 ลงพื้นที่แสวงหาข้อเท็จจริงกรณีมีผู้ประกอบการจำหน่ายมันเชื้อเพลิงร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดินว่ามีกลุ่มผู้มีอิทธิพลร่วมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐลักลอบนำน้ำมันที่ไม่เสียภาษีจากต่างประเทศ (น้ำมันเถื่อน) เข้ามาจำหน่ายในราคาถูก

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2567 นายจักริน กระแสมุข ผู้อำนวยการส่วนสอบสวน 1 ร้อยตำรวจตรี พงศกร มีพันธุ์ ผู้อำนวยการส่วนสอบสวน 4 สำนักสอบสวน 4 และคณะ ได้เดินทางลงพื้นที่อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ กองกำกับการสืบสวน ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา เพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงกรณีมีผู้ประกอบการจำหน่ายมันเชื้อเพลิงร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดินว่ามีกลุ่มผู้มีอิทธิพลร่วมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐลักลอบนำน้ำมันที่ไม่เสียภาษีจากต่างประเทศ (น้ำมันเถื่อน) เข้ามาจำหน่ายในราคาถูก ทำให้ผู้ประกอบการและภาครัฐได้รับความเสียหาย จากการตรวจสอบจึงพบว่าบริเวณริมแม่น้ำโก-ลก ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส มีการลักลอบนำเข้าน้ำมันเถื่อนจริง จึงได้ขยายผลจับกุมผู้จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงดังกล่าวดำเนินคดีในฐานความผิดสถานที่จำหน่ายน้ำมันผิดกฎหมาย โดยไม่ผ่านการจัดเก็บภาษีศุลกากร และภาษีสรรพสามิต และจำหน่ายน้ำมันโดยไม่ผ่านการแจ้งและอนุญาตจากกรมพัฒนาธุรกิจพลังงาน ฝ่าฝืน พรบ.การค้าน้ำมันเชื้อเพลิงฯ พร้อมด้วยของกลางนำส่งพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรตากใบ ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป