สผผ. ลงพื้นที่ศึกษาการดำเนินการ และปัญหาการบริหารจัดการประปาหมู่บ้าน ณ จังหวัดกาฬสินธุ์

วันนี้ (11 เมษายน 2567) เวลา 10.00 น. นายวทัญญู ทิพยมณฑา รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วนนางสาวพรประภา เหม่งเวหา ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 1 และคณะ ลงพื้นที่ร่วมกับนายญาณพล คะภูมา นายกเทศมนตรีตำบลหนองสรวง และคณะเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองสรวง เพื่อศึกษาการดำเนินการ และปัญหาการบริหารจัดการประปาหมู่บ้าน ณ ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมทั้งได้สอบถามและรับฟังปัญหาการใช้น้ำประปาจากประชาชนในพื้นที่ โดยสำนักสอบสวน 1 จะได้นำข้อมูลที่ได้รับมาพิจารณาจัดทำข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐต่อไป