ครบรอบ 24 ปี วันสถาปนาสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

วันนี้ (19 เมษายน 2567) ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์อิสสรีย์ หรรษาจรูญโรจน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน พันตำรวจโท กีรป กฤตธีรานนท์ เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมกันจัดงานครบรอบ 24 ปี วันสถาปนาสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน โดยในช่วงเช้า ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ผู้ตรวจการแผ่นดินทุกท่าน ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้สักการะพระพรหม สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ จากนั้นเป็นพิธีสักการะพระบรมรูป รัชกาลที่ 9 และพิธีสงฆ์โดย พระธรรมวชิรเมธี (มีชัย วีรปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนาราม เจ้าคณะภาค 1 พร้อมกันนี้สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นด้นได้ร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับอดีตผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินที่ล่วงลับไปแล้ว

ส่วนในช่วงบ่ายนั้น เป็นกิจกรรมรดน้ำขอพรจากประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ผู้ตรวจการแผ่นดินทุกท่าน และผู้บริหาร โดยประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ผู้ตรวจการแผ่นดินทุกท่านยังได้กล่าวอวยพรเพื่อเป็นสิริมงคลและขวัญกำลังใจในการทำงานแก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินอีกด้วย