กรณี การประปาส่วนภูมิภาค ไม่ดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำประปาให้มีคุณภาพ เพื่อใช้สำหรับอุปโภคได้ เป็นเหตุให้ประชาชนในพื้นที่ ได้รับความเดือดร้อน

ผู้ร้องเรียนได้แจ้งว่า การประปาส่วนภูมิภาค ในพื้นที่ไม่ดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำประปาภายในหมู่บ้านเปรมปรีดิ์ ซอยรังสิต-นครนายก 54 ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ให้มีคุณภาพ เนื่องจากน้ำมีสีเหลือง มีกลิ่นเน่าเหม็นและไม่สามารถใช้อุปโภคได้ เป็นเหตุให้ประชาชนในพื้นที่หมู่บ้านดังกล่าวได้รับความเดือดร้อน

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้ประสานทางโทรศัพท์ไปยังการประปาส่วนภูมิภาคดังกล่าว เพื่อขอความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาให้กับผู้ร้องเรียนและประชาชนที่อาศัยในหมู่บ้านเปรมปรีดิ์โดยเร็ว

ต่อมาการประปาส่วนภูมิภาค ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำประปาให้มีคุณภาพเรียบร้อยแล้ว สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินแจ้งผลการวินิจฉัยให้ผู้ร้องเรียนทราบ และได้ยุติเรื่องร้องเรียน