ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

ประกาศสำนักงาน/ข่าวประชาสัมพันธ์ “รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน” โดยเชื่องโยง Link ไปยัง ombudsman.thaijobjob.com

คลิก

เอกสารเพิ่มเติม

ดาวห์โหลดเอกสารเพิ่มเติม