ผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อสิทธิมนุษยชนและความยุติธรรมแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต เข้าเยี่ยมคารวะผู้ตรวจการแผ่นดินไทย

   วันนี้ (20 กุมภาพันธ์ 2566) เวลา 14.00 . นายเวอร์จิลิโอ ดา ซิลวา กูเตร์เรส (Mr. Virgilio da Silva Guterres) ผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อสิทธิมนุษยชนและความยุติธรรมแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตย ติมอร์เลสเต พร้อมด้วยนางสาวเตเรนซิอา ดา คอสตา นูเนส มายา (Ms. Terencia da Costa Nunes Maia) ผู้อำนวยการฝ่ายสอบสวน เข้าเยี่ยมคารวะนายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน รองศาสตราจารย์อิสสรีย์ หรรษาจรูญโรจน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน และนายทรงศัก สายเชื้อ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เนื่องในโอกาสที่นายเวอร์จิลิโอ ดา ซิลวา กูเตร์เรส เข้ารับตำแหน่งใหม่ เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งระหว่าง ปี 2566 – 2570 ในโอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้ร่วมหารือเกี่ยวกับทิศทางการดำเนินกิจกรรมความร่วมมือระหว่างกันตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระดับทวิภาคีที่ได้มีการลงนามร่วมกันในช่วงปลายปีที่ผ่านมา โดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศระหว่างกัน (best practices) ในภารกิจงานด้านต่าง ๆ อาทิ การตรวจสอบข้อเท็จจริง การบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากประชาชน และการส่งเสริมธรรมาภิบาล ฯลฯ

นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือภายใต้กรอบเวทีผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAOF) ซึ่งนางเจซุยนา มาริอา เฟอไรรา โกเมซ (Ms. Jesuina Maria Ferreira Gomes) อดีตผู้ตรวจการแผ่นดินฯ แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเต ได้ยื่นหนังสือแสดงความจำนงขอสมัครเข้าเป็นสมาชิก SEAOF ซึ่งฝ่ายไทยยินดีให้การสนับสนุนและจะติดตามความคืบหน้าในที่ประชุมผู้แทนระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสต่อไป

ภายหลังจากการเข้าเยี่ยมคารวะ นายเวอร์จิลิโอ ดา ซิลวา กูเตร์เรส ผู้ตรวจการแผ่นดินฯ แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเต และนางสาวเตเรนซิอา ดา คอสตา นูเนส มายา ผู้อำนวยการฝ่ายสอบสวนฯ ได้เข้ารับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงานของระบบรับเรื่องร้องเรียนทางโทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต และโมบายแอปพลิเคชัน ณ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนทางดิจิทัล พร้อมกับเข้าเยี่ยมชมโถงรับเรื่องร้องเรียน พิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุผู้ตรวจการแผ่นดิน ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน (อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5)