กรณี มีผู้จอดรถจักรยานยนต์กีดขวางบนทางเท้าริมถนนลาดหญ้า แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ส่งผลให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวได้รับความเดือดร้อน

ประชาชนบริเวณถนนลาดหญ้า แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ได้รับผลกระทบจากการมีผู้จอดรถจักรยานยนต์กีดขวางบนทางเท้าริมถนนลาดหญ้า บริเวณร้านคาราโอเกะแห่งหนึ่ง และหน้าร้านคาเฟ่แห่งหนึ่ง เรื่อยไปตลอดจนถึงบริเวณหน้าบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง สาขาลาดหญ้า ส่งผลให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวได้รับความเดือดร้อน จึงร้องเรียนปัญหาดังกล่าวมายังผู้ตรวจการแผ่นดิน

ผู้ตรวจการแผ่นดินได้รับเรื่องร้องเรียนดังกล่าวไว้พิจารณา และได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สอบสวน ลงพื้นที่เพื่อแสวงหาข้อเท็จจริง พบว่า บริเวณพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตคลองสาน จึงได้ประสานไปยังหัวหน้าฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตคลองสาน เพื่อดำเนินการบังคับใช้กฎหมาย ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535

เจ้าหน้าที่เทศกิจของสำนักงานเขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ได้แจ้งให้เจ้าของรถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่บนทางเท้าบริเวณริมถนนลาดหญ้า แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร เคลื่อนย้ายรถจักรยานยนต์ออกไปจากบริเวณดังกล่าว รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้แก่ประชาชนบริเวณดังกล่าวให้ทราบว่า ห้ามมิให้นำรถจักรยานยนต์มาจอดหรือขับขี่บนทางเท้าบริเวณดังกล่าวอีกต่อไป เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ทางเท้าตลอดจนความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

ทั้งนี้ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้ประสานไปยังผู้ร้องเรียน เพื่อแจ้งให้ความถึงคืบหน้าเกี่ยวกับการแก้ไขความเดือดร้อนตามเรื่องร้องเรียน ซึ่งผู้ร้องเรียนและประชาชนในบริเวณดังกล่าวได้รับทราบ และได้ขอบคุณที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพเห็นผลได้อย่างเป็นรูปธรรม