สผผ. เข้าร่วมในการรัฐพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

วันนี้ (18 มกราคม 2567) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในการรัฐพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
ในการนี้ นายเมธี มั่นคง ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 2 นำคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าร่วมรัฐพิธีดังกล่าว