สส.4 ลงพื้นที่แสวงหาข้อเท็จจริง ณ จังหวัดนนทบุรี

วันนี้ (25 มกราคม 2567) นายอนันต์ อภิชัยนันท์ ผู้อำนวยการส่วนสอบสวน 3 และคณะเจ้าหน้าที่สอบสวน สำนักสอบสวน 4 ได้ลงพื้นที่แสวงหาข้อเท็จจริงและประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน กรณีร้องเรียนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ เนื่องจากมีการจับกุมเกินกว่าเหตุและดำเนินคดีล่าช้า และมีพฤติการณ์ให้ความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ชุดดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อนำข้อเท็จจริงที่ได้มาประกอบการพิจารณาของผู้ตรวจการแผ่นดินต่อไป