สบท. จัดกิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตร “พัฒนาขีดสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน” ในหัวข้อ “การสร้างกระบวนการเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัล”

วันนี้ (28 กุมภาพันธ์ 2567) เวลา​ 09.00 -​12.00 น. ณ​ ห้องประชุม​ 902 สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ จัดการฝึกอบรมหลักสูตร “พัฒนาขีดสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน” รุ่นที่​ 1 จำนวน​ 69 คน​ ในหัวข้อ​ “การสร้างกระบวนการเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัล” โดยได้รับเกียรติจากนางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเป็นวิทยากรบรรยาย ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวอยู่ภายใต้โครงการ “การพัฒนาศักยภาพ ทักษะ สมรรถนะและขีดความสามารถของบุคลากรในการเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน”