ผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าเยี่ยมชมพื้นที่ก่อสร้างสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งใหม่ ณ โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยาย ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ โซนซี

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.00 น. นายทรงศัก สายเชื้อ ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วย หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ที่ปรึกษาผู้ตรวจการแผ่นดิน นางสาวรอยพิมพ์ ถีระวงษ์ ผู้เชี่ยวชาญประจำผู้ตรวจการแผ่นดิน และนางสาวคมขวัญ กาญจนกุญชร รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าเยี่ยมชมพื้นที่ก่อสร้างสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งใหม่ ณ โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยาย ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ โซนซี โดยมีนายวรชัย ตั้งคุณาภรณ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายวิศวกรรมและบริหารโครงการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) และคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของ ธพส.ให้การต้อนรับ และบรรยายสรุปความคืบหน้าของโครงการ จากนั้น ได้นำเยี่ยมชมพื้นที่ก่อสร้างในส่วนของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน