ผู้ตรวจการแผ่นดินประชุมกับคณะกรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ เกี่ยวกับเรื่อง การสัมมนาเชิงปฏิบัติการของคณะกรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ วุฒิสภา

วันนี้ (21 พฤศจิกายน 2566) นายกล้านรงค์ จันทิก ประธานคณะกรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ วุฒิสภา พร้อมด้วย พลเอก พิสิทธิ์ สิทธิสาร รองประธานคณะกรรมมาธิการ คนที่สอง และ นายอนุสิษฐ คุณากร เลขานุการคณะกรรมาธิการ เข้าร่วมหารือกับ นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน และนายกมลธรรม วาสบุญมา รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและคดี ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน เกี่ยวกับ เรื่อง การสัมมนาเชิงปฏิบัติการของคณะกรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ วุฒิสภา ณ ห้องรับรอง 1 ชั้น 9 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน