สบก. เข้ารับปฏิทินหลวงพระราชทาน พุทธศักราช 2567 ณ พระบรมมหาราชวัง

วันนี้ (4 มกราคม 2567) นางลาวัลย์ ดวงวิชัย ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง ผู้แทนสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้ารับปฏิทินหลวงพระราชทาน พุทธศักราช 2567 ณ พระบรมมหาราชวัง