สผผ. เข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันสถาปนา บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT ครบรอบ 3 ปี

วันนนี้ (5 มกราคม 2567) นายวทัญญู ทิพยมณฑา รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันสถาปนา บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT ครบรอบ 3 ปี ณ ห้องโถงรับรอง ชั้น 2 อาคารสโมสร สำนักงานใหญ่ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ