สส. ลงพื้นที่ประชุมเพื่อขอทราบข้อมูลประกอบโครงการศึกษาปัญหาการบริหารจัดการประปาหมู่บ้าน

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2567 เวลา 10.00 น. นายอธิวัธน์ อัจจิมารังษี เจ้าหน้าที่สอบสวนชำนาญการพิเศษ และคณะเจ้าหน้าที่สอบสวน สำนักสอบสวน 1 ร่วมกับนายเจษ เสียงลือชา ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และคณะเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมประชุมเพื่อขอทราบข้อมูลประกอบ โครงการศึกษาปัญหาการบริหารจัดการประปาหมู่บ้าน ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร 4 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อนำไปประกอบการจัดทำข้อเสนอแนะและแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสมต่อไป