โครงการ Intake Clinic ณ จังหวัดลำพูน

     เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 นายวทัญญู ทิพยมณฑา รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายปิยะ ลือเดชกุล ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบเรื่องร้องเรียน นายอาจณรงค์ พุ่มงาม ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบเรื่องร้องเรียนกลาง และคณะเจ้าหน้าที่ สำนักตรวจสอบเรื่องร้องเรียน ดำเนินการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน แนะนำช่องทางการร้องเรียนต่อสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รวมทั้งรับเรื่องร้องเรียนซึ่งเป็นปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำพูน ตามโครงการ Intake Clinic ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 บริเวณตลาดวัดไชยนึก เทศบาลเมืองลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน