ผู้ตรวจการแผ่นดินลงพื้นที่แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ณ จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. นายทรงศัก สายเชื้อ ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายทิฆัมพร ยะลา รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายวิรัตน์ สาคเรศ ผู้อำนวยการส่วนสอบสวน 4 สำนักสอบสวน 3 และคณะ ร่วมกับนายกาส เส็นโต๊ะเย็บ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปัตตานี นายมุกกอตา หีมเจริญ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี นายไพโรจน์ แซ่ด่าน ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ โครงการชลประทานปัตตานี ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดปัตตานี สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี เทศบาลเมืองปัตตานี และเทศบาลตำบลรูสะมิแล ร่วมลงพื้นที่ ณ อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี เพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงกรณีขอให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากอุทกภัยในจังหวัดปัตตานี

จากนั้น ร่วมประชุมหารือเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวกับหน่วยงานข้างต้น ณ ห้องปฏิบัติการฉุกเฉิน(EOC) สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปัตตานี ผลการประชุมสรุปว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการขุดลอกคูคลองบริเวรที่มีการร้องเรียนเพื่อให้น้ำไหลได้สะดวก และมีแผนการก่อสร้างคูระบายน้ำรวมทั้งก่อสร้างระบบระบายน้ำเพิ่มเติม ทั้งนี้ ในการแก้ไขปัญหาระยะยาว ได้มีแนวทางการขุดคลองผันน้ำเลี่ยงเมืองเพื่อป้องกันน้ำท่วมเมืองปัตตานี ปัจจุบันอยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูลแนวทางดังกล่าว