สผผ. เป็นวิทยากรในรายการ “สายด่วนรัฐสภา”

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 – 14.00 น. นายวทัญญู ทิพยมณฑา รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ให้เกียรติร่วมเป็นวิทยากรในรายการ ìสายด่วนรัฐสภาî ผ่านทางทีวีดิจิทัล ช่อง 10 โทรทัศน์รัฐสภา สถานีวิทยุ FM 87.5 MHz และ AM 1071 KHz